Beste zeilers,

Zaterdag aanstaande kunt u zich vanaf 10.00 uur voorlopig inschrijven voor het Lustrum evenement “Grensverleggend zeilen” in Como, in augustus 2017.

Omdat wij nog niet tot in detail een overzicht kunnen bieden en de daarmee gemoeide kosten willen wij u vragen alvast in te schrijven onder voorbehoud van de exacte begroting welke wij eind maart gereed hopen te hebben. Indien het definitieve programma aanleiding is om af te zien van deelname, zit u nog nergens aan vast.

U helpt ons wel met uw tijdige inschrijving aangezien dit voor de organisatie makkelijker is in de onderhandelingen met Hotels en restaurants.

U kunt zich voorlopig inschrijven op  http://100jaarregenboog.nl/inschrijving-italie/

Pas eind maart presenteren wij de volledige begroting, op basis waarvan u uw inschrijving kunt intrekken of definitief maken.

Met vriendelijke groet

Bestuur en Lustrum commissie Regenboogclub