Gebruik logo 100 jaar Regenboog

Het huidige beeldmerk van 100 jaar Regenboog is een boog van goud met daaronder de eerste twee cijfers van het jaar 1900 en 2000, gevolgd door een groter getal 17.   Dit duid uiteraard op 1917 en 2017; De 100 jaar dat de Regenboog bestaat.  Het logo is speciaal voor de Lustrum commissie van de Regenboogclub ontworpen en is onderdeel van de huisstijl.

Print

Vrij te gebruiken?

Nee. Het is niet toegestaan dit logo (of delen ervan, zoals de jaartallen od de boog) te gebruiken als een eigen logo of te gebruiken in uitingen in de breedste zin des woords.   Dus niet digitaal, op textiel, papier of welke vorm dan ook.   Het logo is de exclusieve eigendom van de Regenboogclub.

De Regenboogclub heeft het auteursrecht op dit beeldmerk/logo. Voor het gebruik door derden is schriftelijk toestemming nodig van de Lustrumcommissie van de Regenboogclub.   De Regenboogclub treedt actief op tegen inbreuk ervan.    U kunt de toestemming voor gebruik opvragen bij:  info@100jaarregenboog.nl   wanneer u het gewenste gebruik opgeeft incl. volledige info.    Pas na het verstrekken van schriftelijke toestemming mag u het logo gebruiken en alleen voor het opgegeven doel/media.